W obliczu pandemii i wielokrotnych lockdownów destabilizujących działanie galerii handlowych PRCH Retail Awards zmienia w tym roku formułę.


Po raz pierwszy od 12 lat zdecydowaliśmy się odejść od konkursu aplikacji na rzecz promocji dobrych praktyk, podejmowanych w tym trudnym czasie. Zapraszamy do dzielenia się Państwa inicjatywami związanymi z walką o zapewnienie bezpieczeństwa klientom, działań na rzecz lokalnych społeczności i wysiłku włożonego w utrzymanie miejsc pracy.

DLA OBIEKTU HANDLOWEGO
DLA SIECI HANDLOWEJ

WYPEŁNIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Korzyści płynące ze zgłoszenia do PRCH Retail Awards w nowej wyjątkowej formule w 2021 roku:


Ocieplenie wizerunku obiektu i sieci handlowej - Twoje działania mogą wpłynąć na to jak będzie postrzegana cała branża. Pokażmy wspólnie, że centra handlowe to ważne miejsca dla lokalnych społeczności!


Bezpłatny udział sieci i centrum handlowego w kampanii promocyjnej w mediach branżowych, ogólnopolskich oraz społecznościowych.


Wzajemna wymiana doświadczeń – Twoje dobre praktyki mogą stać się wzorem dla całej branży.