DZIĘKUJEMY ZA PRZESYŁANIE ZGŁOSZEŃ

REJESTRACJA DO EDYCJI 2021 ZOSTAŁA ZAMKNIĘTA 12 LIPCA 2021

W przypadku pytań pytań dot. zgłoszeń prosimy o kontakt z p. Zuzanną Steć: zstec@prch.org.pl

Polska Rada Centrów Handlowych

ul. Nowogordzka 50/ 450

tel. 22 6292381

e-mail: info@prch.org.pl